You are currently viewing ዞስክላስ እና አጋር ድርጅቶች ለኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 1000 ታብሌት ስልኮችን በስጦታ አበረከቱ‼️

ዞስክላስ እና አጋር ድርጅቶች ለኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 1000 ታብሌት ስልኮችን በስጦታ አበረከቱ‼️

September 28 2020

ዞስክላስ (Zosclase) ኩባንያ ከ10 ባለሀብቶች እና ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለኮቪድ-19 ምላሽ የሚውል 102‚500 ዶላር የሚያወጡ 1000 ታብሌት ስልኮችን በስጦታ መልክ አበርክቷል፡፡

ታብሌት ስልኮቹ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭትን ለመግታት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ትልቅ አስተዋጾ እንዳላቸው የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻለው አባይነህ ለድጋፉ በተዘጋጀው የምስጋና ፕሮግራም ላይ ተናግረዋል፡፡

Leave a Reply