You are currently viewing ሀሰተኛ ፖዘቲቭ ( False Positive) ‼️

ሀሰተኛ ፖዘቲቭ ( False Positive) ‼️

September 7 2020

ተመራማሪዎች ኮሮናቫይረስን (ሳርስ-ኮቭ2) ለመመርመር ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው መመርመሪያ መሳሪያ የሞቱ ቫይረሶችን ሲያገኝም ፖዘቲፍ ውጤት እያሳየ ሊሆን እንደሚችል አሳስበዋል::

ተመራማሪዎች የኮሮናቫይረስ (ሳርስ-ኮቭ2) ዋነኛ መመርመሪያ መሳሪያ ከዚህ በፊት ቫይረሱ ይዞት የነበረ ሰው ላይ ያሉ የሞቱ ቫይረሶችን ስብርባሪ ሲያገኝም ፖዘቲፍ ውጤት እያሳየ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል::

ብዙ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቫይረሱን ማስተላለፍ የሚችሉት ቫይረሱ ከያዛቸው በኋላ ላለ አንድ ሳምንት ገደማ ሲሆን ነገር ግን ቫይረሱን ማስተላለፍ ካቆሙ በኋላ ለሳምንታት የምርመራ ውጤታቸው ፖዘቲቭ ይሆናል::
አጥኚዎቹ እንደተናገሩት ከሆነ ይህ ሁኔታ የወረርሽኙን መጠን ከእውነተኛው መጠን ይልቅ ከፍ ብሎ እንዲገመት አርጎ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል::

የጥናቱ ፀሀፊዎች መሀል የሆኑት ፕሮፌሰር ካርል ሄኒገን እንደተናገሩት ቫይረሱን የሚመረምሩ መሳሪያዎች ቫይረሱ አለበት/ የለበትም ብሎ ከመናገር ይልቅ በሳይንስ ከተጠና ከሆነ መጠን በላይ ቫይረሱ በናሙና ውስጥ ሲገኝ ፓዘቲቭ ውጤትን እንዲሰጥ ቢደረግ እንደሚሻል ተናግረዋል::

ነገር ግን እንዲህ ያሉ ጥናቶች ጥቅም ላይ ከመዋላቸው በፊት በጥናቱ ባልተሳተፉ በቁጥር በዛ ባሉ ሌሎች ተመራማሪዎች መገምገም ይኖርባቸዋል::

 

[email-subscribers-form id=”1″]

Leave a Reply